Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti ( TMGD Hizmeti )

hakkimizda

Firmaların Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti alması, Durum Tespiti ve Periyodik Kontroller olmak üzere 2 aşamadan oluşmaktadır. 

1- DURUM TESPİTİ: Firmanızın Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti almadan önce mevcut durumunun tespiti ile ADR Mevzuatı gereği yükümlülükleri, gereklilikleri ve eksiklikleri tespit edilerek firmaya uzmanlarımız  tarafından raporlanmasıdır. Durum Tespiti Hizmeti; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan Türkiye’ nin 12. yetkili kuruluşu olarak aldığımız Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi Yetki Belgemiz ile Türkiye’nin ilk ADR Uzmanlarından ve Türkiye’nin İlk Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Ve Eğiticilerinden oluşan uzman kadromuz tarafından verilmektedir.

2- TEHLİKELİ  MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HİZMETİ: ” Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” gereği tehlikeli madde faaliyetinde bulunan firmalara ‘‘Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı/ TMGD’’ istihdam etme zorunluluğu getirilmiştir. Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı ile ilgili ayrıntılı düzenleme 22 Mayıs 2014 tarihinde yayımlanan ‘‘Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’’de yapılmıştır. Tebliğin 2. Maddesi uyarıca tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerinin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmesi veya danışmanlık hizmeti alması zorunludur. 30 Haziran 2015 tarihi itibari ile söz konusu firmaların danışman bulundurma zorunluluğu başlamıştır. ÖZBAY olarak firmanızın Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti ihtiyacını karşılamak adına alanında Uzman Güvenlik Danışmanlarımızla Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti sunmaktayız.

Türkiye’nin ADR’ye uyum sürecinde ÖZBAY olarak amacımız; tehlikeli madde taşımacılığındaki uyum dönemini ve geçiş sürecini yetkili danışmanlarımızla birlikte donanımlı, bilinçli ve verimli bir şekilde tamamlamaktır.

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik için Tıklayınız!

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ için Tıklayınız !

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti almak için lütfen bize ulaşın. 

Detaylı bilgi için kurumumuzla irtibata geçebilirsiniz.

 1416422418_aiga_telephone-16 : 0 (224) 369 27 23

1416422401_11-160 (552) 437 12 44