Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Eğitimi (TMGD)

336B3243ps

ÖZEL ÖZBAY TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ KURSU

 ampul-hareketli-resim-0033 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ADR (Karayolu), RID (Demiryolu) ve IMDG (Denizyolu) Eğitimlerimiz için Kayıtlarımız Devam Etmektedir. ! Detaylı Bilgi: 0224- 369- 27-23 veya 0552-437-12-44 

ampul-hareketli-resim-003330 Haziran 2015’de Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Bulundurma Zorunluluğu  Başladı! 

 ampul-hareketli-resim-0033Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) Eğitim ve Sınav Tarihleri için tıklayınız!


ampul-hareketli-resim-0033 TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK GEREĞİ;

Tehlikeli madde faaliyetinde bulunan firmalara ‘‘Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı/ TMGD’’ istihdam etme zorunluluğu getirilmiştir.

ampul-hareketli-resim-0033 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ ndan yetkili ÖZBAY EĞİTİM KURUMLARI ’nda  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı eğitimlerimiz devam etmektedir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 24 Ekim 2013 günü Resmi Gazete’de yayımlananTEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİKMadde 33 gereği; “Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin, ADR Bölüm 1.8.3 ‘te yer alan hükümlere göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD) istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur”.

24 Nisan 2019 tarihli  TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK için tıklayınız!

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı ile ilgili ayrıntılı düzenleme 22 Mayıs 2014 tarihinde yayımlanan ‘‘Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’’de yapılmıştır. Tebliğin 2. Maddesi uyarıca tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerinin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmesi veya danışmanlık hizmeti alması zorunludur.

Söz konusu tebliğin 12. Maddesinde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olma Şartları belirtilmiştir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ için tıklayınız !

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

  1. EĞİTİM: Karayolu ile faaliyette bulunan firmalara danışmanlık yapabilmek için 64 saat TMGD eğitimi almak gerekmektedir. Deniz yolu ve demir yolu ile taşımacılık yapan firmalar için 64 saate ek olarak 21’er saat ilave eğitim alınmalıdır. Eğitim konusu yürürlükteki mevzuat, ADR’nin (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) detaylı incelenmesi ve vaka çözümlerinden oluşmaktadır. 

Eğitim Detayları: 

*  Eğitimin tamamına katılım zorunludur.

*  Eğitim materyalleri, katılımcılara Kurumumuz tarafından ücretsiz verilmektedir.

*  Eğitim sonunda katılımcılara online ortamda da çözebilecekleri deneme testleri verilmektedir.

*  Katılımcıların tüm sınav işlemleri Kurumumuz tarafından yapılmaktadır.

*  Eğitimini tamamlayan kişilerin  TMGD sınavına girme hakkı toplam 4’dür.

  1.    EĞİTİM TARİHLERİMİZ:Eğitim tarihlerimiz ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.
  1. EĞİTİME KATILIM ŞARTLARI:

TMGD olabilmek için;

– Üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu olmak, 

– Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,

– Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslını ibraz etmek veya noter onaylı suretini sunmak. ( Yangın eğitimi için Kurumumuz bilgilendirme yapacaktır.)

– Yetkili eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak, bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak gerekir.

  1. GEREKLİ EVRAKLAR:

–   Nüfus Cüzdanı

–   Diploma (aslı veya noter onaylı fotokopisi)

–   Sabıka Kaydı (e-devlet ile)

–   2 adet fotoğraf

–   Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslını ibraz etmek veya noter onaylı suretini sunmak. ( Yangın eğitimi için Kurumumuz bilgilendirme yapacaktır.)

  1. BAKANLIK SINAVI:Kurumumuzdan eğitim alan kişiler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından BURSA’da düzenlenen sınava katılıp, 70 puan almaları halinde danışman olabileceklerdir.

Detaylı bilgi için kurumumuzla irtibata geçebilirsiniz.

 1416422418_aiga_telephone-16 : 0 (224) 369 27 23

1416422401_11-160 (552) 437 12 44