SRC – ODY – ÜDY

tablo-1-eklencek-.-1-sıra-..-src-almadan-yola-çıkmayınız

ÖZEL ÖZBAY ULAŞTIRMA HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİM VE GELİŞTİRME KURSU

 ampul-hareketli-resim-0033 SRC – ODY – ÜDY Eğitim ve Sınav Tarihleri için tıklayınız.

ampul-hareketli-resim-0033 SRC – ODY – ÜDY Online Sınav  için tıklayınız.


SRC 1: ULUSLARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI (EĞİTİM SÜRESİ 40 SAAT) 

SRC 2:YURTİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI (EĞİTİM SÜRESİ 36 SAAT )

SRC1 türü belge sahibi olanlar, SRC2 belge türünü, almış kabul edilir.

SRC 3: ULUSLARASI KARGO-EŞYA TAŞIMACILIĞI (EĞİTİM SÜRESİ 41 SAAT)

SRC 4:YURTİÇİ KARGO-EŞYA TAŞIMACILIĞI(EĞİTİM SÜRESİ 36  SAAT)

SRC3 türü belge sahibi olanlar, SRC4 belge türünü, almış kabul edilir.

İSTENEN BELGELER:

 1. 2 adet biyometrik fotoğraf
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C kimlik numarası işlenmiş )
 3. Ehliyet fotokopisi
 4. Diploma veya Öğrenci Belgesi Aslı
 5. Sabıka Kaydı
 6. İkametgah
 7. Alınmak istenilen eğitim programının belirtildiği dilekçe
 8. HES Kodu

Karayolu Taşıma Yönetmeliği, madde 34’e göre SRC belgesi alacak kişilerin;

* 66 yaşından gün almamış olmaları,

* Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmaları,

şarttır.

ODY (Orta Düzey Yönetici)

Orta düzey yönetici (ODY): KTY kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri ünvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

ODY1: ORTA DÜZEY YÖNETİCİ ULUSLARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI (EĞİTİM SÜRESİ 82 SAAT)   

ODY2: ORTA DÜZEY YÖNETİCİ YURTİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI (EĞİTİM SÜRESİ 71 SAAT)

ODY1 türü belge sahibi olanlar, ODY2 belge türünü, almış kabul edilir.

ODY3: ORTA DÜZEY YÖNETİCİ ULUSLARASI KARGO-EŞYA TAŞIMACILIĞI (EĞİTİM SÜRESİ 89 SAAT)

ODY4: ORTA DÜZEY YÖNETİCİ YURTİÇİ KARGO-EŞYA TAŞIMACILIĞI  (EĞİTİM SÜRESİ 71 SAAT)

ODY3 türü belge sahibi olanlar, ODY4 belge türünü, almış kabul edilir.

       İSTENEN BELGELER:

 1. 2 adet biyometrik fotoğraf
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C kimlik numarası işlenmiş )
 3. Diploma veya Öğrenci Belgesi Aslı
 4. Sabıka Kaydı
 5. İkametgah
 6. Alınmak istenilen eğitim programının belirtildiği dilekçe
 7. HES Kodu

ampul-hareketli-resim-0033 Yüksek okul mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavında Başarılı Olmaları Halinde Mesleki Yeterlilik Eğitiminden Muaf Olup, Kendilerine Başarılı Oldukları Sınavın Niteliğine Uygun ODY Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

Eğitimden Muaf Olup ODY Belgenizi Almak için Kurumumuzla İrtibata Geçiniz ! 

ÜDY (Üst Düzey Yönetici)

Üst düzey yönetici (ÜDY): KTY kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinator, genel sekreter ve benzeri konumundaki veya bu ünvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

ÜDY1: ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ULUSLARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI (EĞİTİM SÜRESİ 95 SAAT)       

ÜDY2: ÜST DÜZEY YÖNETİCİ YURTİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI (EĞİTİM SÜRESİ 84 SAAT)

ÜDY1 türü belge sahibi olanlar, ÜDY2 belge türünü, almış kabul edilir.

ÜDY3: ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ULUSLARASI KARGO-EŞYA TAŞIMACILIĞI (EĞİTİM SÜRESİ 104 SAAT)

ÜDY4: ÜST DÜZEY YÖNETİCİ YURTİÇİ KARGO-EŞYA TAŞIMACILIĞI (EĞİTİM SÜRESİ 85 SAAT)

ÜDY3 türü belge sahibi olanlar, ÜDY4 belge türünü, almış kabul edilir.

       İSTENEN BELGELER:

 1. 2 adet biyometrik fotoğraf
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C kimlik numarası işlenmiş )
 3. Diploma veya Öğrenci Belgesi Aslı
 4. Sabıka Kaydı
 5. İkametgah
 6. Alınmak istenilen eğitim programının belirtildiği dilekçe
 7. HES Kodu

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Mesleki Yeterlilik Kursları Yönetmeliği’nin 13. Maddesine göre;

ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alacakların asgari LİSE düzeyinde eğitim almış olmaları gerekmektedir.

ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alacakların asgari İLKÖĞRETİM düzeyinde eğitim almış olmaları gerekmektedir.