Psiko- Teknik Raporları

ÖZEL ÖZBAY PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME MERKEZİ

ampul-hareketli-resim-0033 DİKKAT !

Hiç teste girmeden rapor dağıtan psiko-teknik değerlendirme merkezlerinden bir bölümü tespit edilip yasal işlemler başlatılmıştır. Gitmeden para verilip alınan raporlar geçersiz olduğu için hem paranız boşa gitmiş olup hem de kanuni olarak ciddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz.

ampul-hareketli-resim-0033 DİKKAT !

01.07.2010 Tarihinden itibaren ” PSİKO-TEKNİK KARTLARI” il sağlık müdürlüğünden onaylı olmadığı için yasaklanmıştır. Yeni düzenleme ile psiko-teknik kartları yerine e-devlet sistemine entegre edilmiş “PSİKO-TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORLARI” geçerlidir. Raporlar teste girdikten sonra 45 gün içerisinde Psikiyatri Doktoru tarafından onaylandıktan sonra e-devlet sisteminden görüntülenmektedir.

PSİKO-TEKNİK DEĞERLENDİRME TESTİ YETKİLİ PSİKOLOG TARAFINDAN YAPILMALIDIR.

Psiko-teknik raporu için gerekli belgeler

Ticari araç kullanmak için ve kurumsal uygulamalar için;
1: Ehliyet fotokopisi
2: Kimlik fotokopisi

Ehliyet men kapsamında;
1: Tutanak fotokopisi
2: Kimlik fotokopisi

Not: Tüm işlemler için lütfen randevu alınız.

 1416422418_aiga_telephone-16 :0 (224) 245 45 88

1416422401_11-160 (555) 977 99 38

Merkezimizde sürücülere verilen hizmetler

* Ehliyeti elinden alınan sürücülere psiko-teknik değerlendirme,
* Ticari araç sürücülerine psiko-teknik değerlendirme ve güvenli sürücü seçimi,
* ‘Kurumsal Psiko-Teknik Değerlendirme Raporu’ verilmektedir.

Hız ihlali, alkollü araç kullanma ve ceza puanı nedeniyle ehliyeti alınmış sürücüler:

Hız ihlali, alkollü araç kullanma ve ceza puanı nedeniyle ehliyeti alınmış sürücüler:
* Ehliyetinizi geri alma süresi dolunca psiko-teknik değerlendirme testine girebilirsiniz.
* Ehliyetinizin alındığı trafik biriminden alacağınız sevk belgesi yada tutanağınızı ve nüfus cüzdanınızın fotokopisini getiriniz.

Stajyer Sürücülerin;

* Ehliyetlerine ceza puanının doldurulması sebebiyle yetkililer tarafından el konulduğunda, yeniden sürücü kursuna kayıt yaptırabilmeleri için Psiko-Teknik Raporu almaları zorunludur.

Nasıl başvurulur?

* Telefon ile
* Fax ile
* Elektronik Posta / E-mail ile
* Web sitesmizden online iletişim ile başvurabilirsiniz.

Not: Ticari taşıt sürücüleri:
Nüfus cüzdanınızı ve sürücü belgenizin fotokopisini yanınızda getiriniz.

Teste girmeden önce..

* Yorgun, uykusuz ve aç kalmayınız
* 24 saat önceden alkol almayınız.
* Gözlük kullanıyorsanız gözlüğünüzü de yanınızda getiriniz.
* Antidepresan bir ilaç kullanıyorsanız ilacınızı aldıktan sonra en az 5 saat sonra teste girmeniz uygun olacaktır.
* Randevu saatinizi bu hususlara göre ayarlamaya dikkat ediniz.
* Psikoteknik değerlendirme testinin süresi 1 ile 2 saat arasında değişebilmektedir.
* Raporunuz aynı gün içerisinde size verilmektedir.
* Psiko-teknik değerlendirme dikkat, tepki zamanı, mesafe tahmini, koordinasyon gibi becerilerinizin ölçüldüğü bir testtir.

Psiko-teknik değerlendirmeleri Nedir?

* Sürücülerin güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel psiko-motor yetenek becerileri ile tutum, davranış ve kişilik özelliklerinin özel geliştirilmiş test yöntemleri kullanarak teşhis edilmesidir.
Psikoteknik değerlendirme sayesinde kişinin sürücülük kapasitesi belirlenmektedir.

Psiko-teknik Kimler Almalı?

Ülkemizde psiko-teknik raporunu alması zorunlu kişiler kanunlarla belirtilmiştir.

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’na dayalı Karayolu Taşıma Yönetmeliği Madde 34(e) Bendi;

  • Sürücülerin (yük, yolcu ve eşya taşımacılığı yapan) bedeni ve psiko-teknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları şarttır.

2918 Sayılı Karayolu Trafik Kanunu’na dayalı Karayolları Trafik Yönetmeliği Madde-79; kanunun ilgili maddelerinde tanımlanan nitelikteki trafik suçlarını* işleyen sürücüler 4 sayılı Cetvel’de tanımlanan usul ve esaslara uygun olarak Psiko-Teknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı Muayenesine tabi tutulurlar. Muayene sonucu durumu uygun görülen sürücülerin ehliyetleri iade edilir.

*Ceza Puanı Aşımı-Madde 118: 1 yıl içinde 100 ceza puanını iki kere dolduran sürücünün ehliyetine 4 aylığına el konulur.

*Alkol, İçki, Uyuşturucu veya Keyif Verici Maddelerin Etkisi Altında Araç Sürme-Madde 48: Kişinin 3.kez alkollü araç kullanmasının saptanması durumunda ehliyetine 5 yıllığına el konulur.

*Hız İhlali-Madde 51: Kişi 1 yıl içinde 5 kere hız ihlali yaparsa ehliyetine 1 yıllığına el konulur.

      *Drift-Madde 22: Kişi drift yaparken yakalanırsa 60 gün ehliyetine el konulur.

      *Kırmızı Işık İhlali-Madde 20: Kırmızı ışık kuralını, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde ilk kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 30 gün, ikinci kez üç kez ihlal ettiği tespit edilenlerin 45 gün, üçüncü veya daha fazla kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 60 gün süreyle sürücü ehliyetlerine el konulur.

İki ve daha fazla kez sürücü belgesi geri alınanlar, psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilir.

      *Aday sürücü ehliyet iptali-Ek 3 Maddesi: Ehliyetin alındığı tarihten itibaren iki yıl içerisinde kişinin ehliyetine herhangi bir suçtan (75 ceza puanı, alkol vs.) iptal edilirse sürücü kursuna tekrar yazılabilmesi için psikoteknik belgesi almak zorundadır.

 “Aday sürücülük”

Ek Madde 3 ‒ Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir.

Aday sürücülük süresi içerisinde 2918 sayılı Kanunun;

a) 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (trafik ışıkları kurallarının) üç kez ihlal edilmesi,

b) 48 inci (uyuşturucu, uyarıcı veya alkollü madde etkisi altında araç kullanma) veya 118 inci maddelerine (100 ceza puanı aşımı) istinaden sürücü belgelerinin geri alınması,

c) 51 inci maddesinin (karayollarında belirlenen hız sınırlarının) üç kez ihlal edilmesi,

ç) 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (karayollarında sağa ve sola dönüş kurallarının) üç kez ihlal edilmesi,

d) 74 üncü maddesinin (kavşak giriş ve çıkışlarında yavaşlamak, varsa yayalara geçiş hakkını vermek) üç kez ihlal edilmesi,

e) Koruyucu tertibatın kullanılması ile ilgili 78 inci maddesinin üç kez ihlal edilmesi hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi veya araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanıldığının tespit edilmesi veya toplam 75 ceza puanının aşılması durumunda sürücü belgesi trafik görevlilerince iptal edilir.

Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı ve varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri kadar zamanın geçmiş olması zorunludur.”

 

Psiko-Teknik Uygulama

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtildiği üzere, hız ihlali, alkollü araç kullanma ve ceza puanı nedeniyle sürücü belgeleri alınmış sürücülerin belgelerinin geri verilip verilmeyeceğinin belirtilmesi ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nda belirtildiği üzere ticari taşımacılık yapacak olan sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olup olmadıklarının incelenmesi için “Psikoteknik Değerlendirme” uygulanması zorunludur. Psikoteknik değerlendirme sonucunda elde edilen rapor, ehliyeti alınan sürücülerin ehliyetlerinin iade edilmesi için gereklidir. Ayrıca profosyonel sürücü olarak çalışacak kişilerin “güvenli araç kullanma yetenekleri”ne sahip olduğu gösteren bir “kalite belgesi” niteliğindedir.


∗Kurumumuzda Psikoteknik Değerlendirme için, Viyana Trafik Test Sistemi uygulanmaktadır. Viyana Trafik Test sistemi 9 ayrı alt testten oluşmakta ve uygulanması minimum 1 saat sürmektedir. Uygulama sonrasında rapor, Psikiyatri Dr. tarafından onaylanmalıdır.  Psiko-Teknik raporları doktor görüşmesinin ardından aynı gün içerisinde e-devlet sisteminden alınabilmektedir. Kurumumuzda Verilen Psiko-Teknik Raporları 5 yıl geçerlidir.

PSİKO-TEKNİK DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN TESTLER

DİKKAT DÜZEYİ [ SIGNAL ] Bu testte adayın, karmaşık uyaranlar arasından belirli uyaranları ayrıştırması istenerek, seçici dikkat düzeyi ölçülür.

TEPKİ KALİTESİ ve HIZI [ DT ] Yoğun Uyaran Akışı ve Stres Altında Tepki Hızı ve Kalitesi Bu testte, farklı renklerdeki görsel uyaranlara ve farklı tonlardaki sesli uyaranlara aday tarafından verilen doğru tepkiler ve bu tepkilerin hızları ölçülür. Ani ve panik bir durumda adayın ne kadar hızlı ve ne derece doğru tepki verebileceği ölçülür. Sürücülerin ani değişimleri ne kadar çabuk ve doğru fark edip tepki verdiklerinin ölçümüdür.

MUHAKEME [ SPM ] Soyut görsel şekiller arasındaki ilişkilerin kavranması ve fark edilmesi üzerine kurulu olan bu testte, kişilerin olaylar arasındaki ilişkileri anlama ve değerlendirme yetenekleri ölçülür.

TAVTMB Takistoskopik Trafik Algı Testi Kısa sürelerle (1-2 saniye) gösterilen trafikle ilgili resimler sonrasında görsel algılama performansını ve algısal hızı ölçen bir testtir.

COGNITRONE (SÜREKLİ DİKKAT ve PROBLEM ÇÖZME) Bu testte adayın sürekli dikkat performansı ölçülmektedir. Testte adaylardan beklenen, aşağıda verilen şeklin yukarıdaki şekillerden birisiyle aynı olup olmadığına hızlı bir şekilde karar vermeleridir.

LVT (GÖRSEL SÜREKLİLİK) Bu testte adayların algısal performansı ve hızları incelenmektedir. Testte adayların karmaşık şekilleri izleme, iz sürme becerisi ölçülmektedir.

HIZ ve MESAFE ALGILAMASI [ HMT ] Bu testte adayın, uyaranların hareket hızını ve uyaranlar arası mesafeyi tahmin etme becerisi ölçülür. Hız mesafe tahmin testi sonuçları sürücünün temkinli veya riskli araç kullanma eğilimini hakkında da önemli bilgiler vermektedir.

GÖRÜŞ AÇISI & KOORDİNASYON [ IIB ] İkili İşlem Becerisi Periferal Görme Becerisi ile ilgili değerlendirme, 120 ile 140 derecelik açı içinde başın sağ ve sol ekstreminden, yani bu açıdan verilen uyaranların kişinin görüş açısına ne zaman girdiğinin incelenmesidir. Bu test, adayın dikkatini, karşısında yer alan bir göreve, direksiyon kullanarak yoğunlaştırdığı esnada, sağ ve soldan gelen uyaranları fark ederek tepki vermesi üzerine kuruludur.

IVPE (Kişilik Testi) : Kişilerin duygusal denge, sorumluluk duygusu, öz denetim ve heyecan ihtiyacı gibi kişilik özelliklerini ölçen, toplam 39 sorudan oluşan testtir. 2016 yılı itibariyle test sistemine eklenmiştir.

Psikoteknik için çalışma günleri ve saatleri: Pazar günleri hariç, haftanın 6 günü saat 09.00 ile 18.00 saatleri arasında test uygulaması yapılabilmektedir.

Adres: Özbay Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi-  Bağlarbaşı Mh. 1.Hürriyet Cad. Dağlar Apt. No:182 Kat:1 Osmangazi / BURSA (Esentepe Kavşağı) – Tel & Fax:0224-245-45-88    Cep:0555-977-99-38  Mail: psikoteknik@ozbay.com.tr

 


Detaylı bilgi için kurumumuzla irtibata geçebilirsiniz.

 1416422418_aiga_telephone-16 : 0 (224) 245 45 88

1416422401_11-160 (555) 977 99 38